Zwraca uwagę na kontekst społeczny funkcjonowania człowieka. Jesteśmy wychowani w rodzinie, która jest systemem wzajemnych relacji, więzi, wzorców dotyczących pełnienia ról społecznych. Każdy z nas ma w sobie swoistą mapę wytworzoną w kontekście życia we własnym systemie rodzinnym. Czasem, w ramach terapii, konieczna jest modyfikacja tej mapy, aby móc postępować bardziej elastycznie i realizować się w życiu. Nurt systemowy wykorzystujemy przede wszystkim, choć nie tylko, podczas terapii rodzinnej.