Najczęściej kiedy myślimy o uzależnieniach mamy na myśli substancje psychoaktywne takie jak: alkohol, narkotyki, leki. Trudniej jest sobie wyobrazić, że uzależnić możemy się również od przedmiotów czy zachowań.

Tymczasem…

dzisiejszy świat, cywilizacja, technika niosą ze sobą wiele nowoczesnych rozwiązań, ułatwień, ciekawostek …. nie mniej jednak niż zagrożeń, stresu, pułapek, w które współczesny człowiek wpada, nie mając nawet tego świadomości.

To co miało być przyjemnością, zabawą … stało się przymusem…

Największe pułapki naszych czasów, poza uzależnieniem od alkoholu, nikotyny, narkotyków, leków, to praca, hazard, zakupy, komputer, internet, telefon komórkowy, jedzenie.

 

Poznaj nasz zespół

- zespół doświadczonych i gruntownie wykształconych psychoterapeutów.

Dorota Kopias

magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA i DDD). Odbyła dwuletni staż trenera – praktyka NLP, pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz w Oddziale Terapii Uzależnień Szpitala im. J.Babińskiego w Łodzi.

Piotr Pankonin

Magister psychologii, Certyfikowany psychoterapeuta SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi: problemami nerwicowymi, osobowościowymi, depresyjnymi, psychotycznymi, problemami z kręgu uzależnień

Beata Grala

magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi, Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Dom" w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. Swoją pomoc oferuje osobom uzależnionym, członkom ich rodzin, DDA, DDD, osobom w kryzysie życiowym, cierpiącym z powodu depresji, bulimii, lęków, tym, którzy doświadczyli w życiu bolesnej straty. Swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaje superwizji.

Julia Sałasińska

magister psychologii, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Od ponad dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami (w tym z osobami z tzw. podwójną diagnozą), a także z osobami poszukującymi pomocy w związku z depresją, lękiem, bulimią, kryzysem życiowym, problemami w relacjach interpersonalnych i związkach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, w oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w szpitalu im. J. Babińskiego, a także w PZP Synapsis i APS MEDICA (wszystkie w Łodzi). Oprócz objawów, stara się zawsze widzieć człowieka i traktować jego problemy w sposób całościowy, wierząc, że najlepsze efekty w terapii osiąga się na bazie wspierającej, bezpiecznej i pełnej szacunku relacji między pacjentem a terapeutą.