Zakłada występowanie w człowieku wewnętrznych sił mających wpływ na nasze myśli, emocje i zachowania. Siły te często są nieświadome i pozostają ze sobą we wzajemnej sprzeczności. Człowiek, aby móc poradzić sobie z wewnętrznymi konfliktami i związanym z nim lękiem wytwarza określone mechanizmy obronne i kompromisowe wzorce funkcjonowania. Często kompromisy te przyczyniają się do występowania objawów zaburzeń psychicznych i wymagają zmiany. Terapia psychodynamiczna oparta jest na wglądzie w istniejące procesy i przepracowaniu występującej w funkcjonowaniu destrukcji Zasadniczą rolę w uzyskaniu wglądu i procesie przepracowania odgrywa relacja z psychoterapeutą. Staje się ona narzędziem leczenia.