Akcentuje związek istniejących problemów życiowych z myślami, emocjami i zachowaniem. Terapia służy identyfikacji i modyfikacji dysfunkcjonalnych przekonań na temat siebie samego, swojego życia, relacji z innymi ludźmi. W przypadku występowania problemu uzależnienia bądź zachowania kompulsywnego terapia ta ma na celu identyfikację problemu poprzez rozpoznanie i rozbrojenie występujących mechanizmów obronnych oraz przygotowanie do życia wolnego od uzależnienia.