Beata Gralamagister psychologii o specjalności psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia (nr certyfikatu 1147). Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi, Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. Swoją pomoc oferuje osobom uzależnionym, członkom ich rodzin, DDA, DDD, osobom w kryzysie życiowym, cierpiącym z powodu depresji, bulimii, lęków, tym, którzy doświadczyli w życiu bolesnej straty. Swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaje superwizji. Więcej informacji na stronie http://twojapsychoterapia.pl.