Julia Sałasińska – Magister psychologii, psychotraumatolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi (w tym z osobami z tzw.podwójną diagnozą)oraz ich rodzinami,  a także z osobami  poszukującymi pomocy m.in. w związku z zaburzeniami nastroju, lękiem, kryzysem życiowym, zaburzeniami odżywiania (głównie bulimia), problemami w relacjach interpersonalnych i związkach, z trudnościami w radzeniu sobie po wydarzeniach traumatycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in.w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień,  Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, na oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w szpitalu im.J. Babińskiego, a także w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobowości, NZOZ APS MEDICA i PZP SYNAPSIS (wszystkie w Łodzi).  Oprócz objawów stara się zawsze widzieć człowieka i traktować jego problemy w sposób całościowy wierząc, że najlepsze efekty w terapii osiąga się na bazie wspierającej, bezpiecznej i pełnej szacunku relacji między pacjentem a terapeutą. W swojej pracy bazuje głównie na podejściu psychoanalitycznym, w razie potrzeby korzystając także z zasobów innych nurtów psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.