Julia Sałasińskamagister psychologii, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od ponad dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami (w tym z osobami z tzw. podwójną diagnozą), a także z osobami poszukującymi pomocy w związku z depresją, lękiem, bulimią, kryzysem życiowym, problemami w relacjach interpersonalnych i związkach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, w oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w szpitalu im. J. Babińskiego, a także w PZP Synapsis i APS MEDICA (wszystkie w Łodzi). Oprócz objawów, stara się zawsze widzieć człowieka i traktować jego problemy w sposób całościowy, wierząc, że najlepsze efekty w terapii osiąga się na bazie wspierającej, bezpiecznej i pełnej szacunku relacji między pacjentem a terapeutą.