Dorota Kopiasmagister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 667); posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA i DDD). Odbyła dwuletni staż trenera – praktyka NLP, pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz w Oddziale Terapii Uzależnień Szpitala im. J.Babińskiego w Łodzi.