Podstawowym narzędziem naszej pracy terapeutycznej jest rozmowa. Jesteśmy przekonani, że dialog oparty na wzajemnym zaufaniu, szacunku, postawie życzliwości, szczerości i autentyczności stanowi podstawę do rozwoju i poprawy jakości życia naszych pacjentów. Korzystamy z podstawowych założeń konstrukcjonizmu społecznego, który zakłada, że słowa mogą tworzyć rzeczywistość. Jesteśmy przekonani, że założenia te przede wszystkim odnoszą się do rzeczywistości psychicznej każdego człowieka. Odgrywają ogromną rolę w budowaniu świadomości samego siebie oraz poczucia własnej wartości. Mogą sprawiać, że problemy, przed którymi stajemy będą możliwe do rozwiązania, a związane z nimi emocje możliwe do przeżycia.